Service


service

 

 

 

 

Da instrumenter drives af avanceret teknik og finmekanik, medfører det et årlig behov for vedligehold og support.
Nøglelord for vores servicepro­gram:

  • Hurtige tilbagemeldinger
  • Hurtig opfølgning/support
  • Kort responstid
  • Problemløsning
  • Årlig vedligehold

For at yde den bedste service på vores instrumenter, udføres den i nært samarbejde med vores leverandører. Dette medfører til enhver tid opdateret spidskompetence på alle produk­terne direkte fra producent. Foruden selskabets eget personale, tilbyder vi vores kunder at opbygge og vedligeholde sin egen service kompetence ved at deltage regelmæssigt på servicekurs hos vores udenlandske leverandører.

Vores servicepersonale er involveret i forbindelse med projektering, installation og oplæring på analysesystemerne
Vi udfører teknisk service på brugerstedet og/eller ved vores kontor på indsendt udstyr. Ved enkelte specielle tilfælde, udføres service hos vores leverandør.