Pålitelig og korrekt deteksjon av Gruppe A streptokokker på 18 minutter


I en nylig publisert rapport fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) sier at belastningen av gruppe A streptokokkinfeksjoner fortsetter å være uforandret globalt, selv om organismen fremdeles er mottakelig for penicillin (1). Antibiotisk behandling av sår hals kan være unødvendig ettersom faryngitt i de fleste tilfeller forårsakes av andre mikrober.

Antibiotikabehandling av infeksjoner som ikke konfirmeres kan imidlertid føre til at flere mikroorganismer utvikler økt resistens (2). Ved å levere pålitelige testresultat hjelper man klinikere å forbedre behandlingsstrategiene for å begrense antibiotikabruk til de pasienter som virkelig vil få nytte av det.

Xpert Xpress Strep A er den tredje testen som tilslutter seg Cepheids nye Xpert Xpress familie som er rask, nøyaktig og har høy kvalitet. Xpert Xpress Strep A anvender automatisert Real-Time PCR for å detektere Streptococcus pyogenes DNA.

Kassetten med innebygd reagens leverer resultater med høy nøyaktighet.

Behov for bekreftelse av negativt resultat med dyrkning er kun nødvendig ved alvorlige og residiverende tilfeller, immunologiske senkomplikasjoner, ved utbrudd og ved mistanke om ikke-gruppe A streptokokkinfeksjon (3).

 

  1. http://www.who.int/immunization/documents/research/who_ivb_17.10/en/
  2. Steer AC. et al. Status of research and development of vaccines for Streptococcus pyogenes. Vaccine. 2016 Jun 3;34(26):2953-8. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.03.073. Epub 2016 Mar 29
  3. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/streptokokk-gruppe-a-infeksjon—ve/#diagnostikk