Candida auris – skrekksoppen ?


Akkurat nå er det mye fokus på sopparten Candida auris. Blant annet hadde den svenske radiokanalen P3 en lang intervju og diskusjon om soppen i slutten av april måned (referanse :  https://sverigesradio.se/avsnitt/1274703 ).

C.auris ble rapportert første gang i 2009. Året før gjorde ECDC en undersøkelse for forekomsten av denne sopparten. Dette studie viser med en dramatisk øjkning av C.auris infeksjoner i Europa. Rapporterte tilfeller har vist en signifikant økning fra 3 i 2013 til 303 i 2017 (referanse: Kohlenberg et al Euro Surveill. 2018;23(13):18-00136).

Canduda auris er en soppart som forårsaker utfordrende utbrudd av invasiv sykehusinfeksjon. Denne sopparten har vist seg å være resistens mot rekke antisopp midler. Påvisning av ID og resitens av C.auris krever spesialisert laboratoriemetode siden tradisjonelle metoder er lite sensitive og kan føre til feil resultater.

Kombinasjon av disse egenskapene gjør at denne arten regnes som en ’’ public health threat for European healthcare facilities’’ påpeker artikkelen fra ECDC (Referanse: Kohlenberg et al Euro Surveill. 2018;23(13):18-00136).

 

AurisID test fra OLM diagnostics

OLM diagnostikk fra Storbritania har utviklet en CE-IVD godkjent test for spesifikk deteksjon av Canida auris. PCR testen tar 45 minutter og kan analyseres på fleste PCR instrumenter. Denne testen har både høy sensitivitet og spesifisitet.

Kontakt oss i Diagen for mer informasjon.