Know Your Poo


Hvis man kun analyserer egnede kliniske pasientprøver for C. difficile kan det ha dramatiske innvirkninger for en institusjons innsats for C. difficile. Men det krever lagarbeid for å lage gode kriterier for hvem som skal testes. Vi engasjerer oss ved å øke bevisstheten rundt C. difficile med kreative undervisningsmidler og oppdateringer om nyheter og den seneste vitenskapen. Vi tror at pasienten vinner når du «Know Your Poo».

 

Les mer på www.knowyourpoo.com