Molekylær deteksjon av tarmpatogene uten DNA-ekstraksjon


Ville det ikke vært fantastisk å unnslippe lukten av avføring, ikke trenge ekstrahere DNA/RNA og allikevel klare å screene for en rekke virus, parasitter og bakterier i fæces?

Nå finnes løsningen. EntericBio er produktet som oppfyller dette.

Med 5 ulike paneler kan du velge om du vil ha svar på virale patogener, parasitter, bakterier eller kanskje en kombinasjon. Alltid fra en og samme prøve.

Et lite og praktisk system med stor kapasitet, automatiserer størstedelen av arbeidsflyten. Kapasiteten er opp til 276 prøver på en 8 timers arbeidsdag. Analysen kan bli utført på en ABI7500 eller LC480. Dermed blir det ingen store instrumentkostnader.

Prøv allerede idag! Ta gjerne kontakt med Diagen AS for å finne ut hvordan og når du kan teste systemet.