Hva skjer med Clostridium difficile


I mars i år publiserte European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID) en oppdatering av anbefalingene for å forhindre overføring eller infeksjon med Clostridium difficile (1). ESCMID anbefaler nå i retningslinjene at en screening med en sensitiv test først skal utføres, f.eks. PCR-basert test, og følg deretter opp positive resultater / prøver med en test for å oppdage toksinet.

Med høy klinisk følsomhet (2) og høy spesifisitet, samtidig med at man får svar på 45 minutters, er Xpert C difficile BT den perfekte testen som det første trinnet, og kanskje det eneste trinnet i å oppdage C. difficile. Berry et al. I Wales (2) har sammenlignet Xpert C difficile BT med toksinetester og korrelert med klinisk diagnose. Det kan vises at Xpert C difficile BT var best tilpasset klinisk diagnose.

Testen oppdager ikke bare toksigenetisk C. difficile. Den svarer også om bakterien bærer på genet for binært toksin. Binær toksin er sterkt assosiert med den mer aggressive formen av C difficile (f.eks. Ribotyper 078 og 027) (3, 4). For aggressiv form for C difficile er kraftigere behandling nødvendig. Med Xpert C difficile BT kan du behandle pasienten med riktig medisin helt fra starten.

One-and-done: Xpert C difficile BT!