VRE-utbrudd? – Fokuser på de positive pasientene.


Å få et utbrudd av VRE (Vankomycinresistente enterokokker) kan raskt føre til store problem for sykehuset. Antallet pasienter som har vært i kontakt med indekspasienten øker raskt i takt med at pasienter flyttes rundt i sykehuset eller at man kohorter pasienter med mistenkt VRE-infeksjon. Sykehuset i Østfold observerte at etter to måneder fra de først oppdaget VRE, hadde antallet bærere av VRE økt til 47 pasienter (Fredrikstad Blad 2013) og man var tvunget til å benytte tøffere behandling.

Det finnes i dag hjelpemidler for sykehusene for å raskt få kontroll over situasjonen. Med rask og pålitelig diagnostikk kan man på 45 minutter få svar om enterokokker hos pasienter bærer på resistensgenene VanA og/eller VanB. Med testen, Xpert VanA/VanB er man i prinsippet 100% sikker på at et negativt svar er en negativ prøve og at pasienten ikke behøver isoleres* (Bourdon et al; Cavalié et al; Holzknecht et al). Dermed kan man fokusere kun på de som er positive for testen.

Studier har vist at et raskt svar på om en pasient bærer på vankomycinresistente enterokokker kan spara mange isoleringsdager og minsker risikoen for smitteoverføring betraktelig. HolzKnecht et al. ved Herlev Sygehus i Danmark, viste at man med Xpert VanA/VanB kunne spare 141 isoleringsdager og 292 dager med risiko for smitteoverføring jamført med dyrkning (Holzknecht et al.).

Kontakt oss for mer informasjon.

Referanser

 

Produktinformation:

Kode: GXVanA/B-CE-10

Test/kit: 10

Holdbarhet: >12 mnd i romtemp.

Analyseinstrument: GeneXpert

 

*En total klinisk bedømming av pasienten skal alltid gjøres før avisolering.