Om Diagen


Leverandør og samarbeidspartner for kliniske laboratorier og forskningslaboratorier.

Diagen AS er leverandør og rådgivningsfirma innenfor laboratoriefeltet. Foruten vår spesialitet innenfor diagnostikk og genteknologi, leverer vi avanserte og fullautomatiserte instrumenter innenfor rutinediagnostikk og life sciences i hele Norden. Selskapet driver rådgivning, salg, markedsføring, teknisk service og brukerstøtte. Selskapet markedsfører produkter fra anerkjente produsenter i hele verden.

Vi leverer laboratorieutstyr til sykehus, industri, universiteter, høyskoler, forskningsmiljøer, kontroll- og næringsmiddelindustrien.

Diagen integritetspolicy