Mikrobiologi


Mikrobiologi er vårt største satsningsområde. Våre leverandører i infeksjonsdiagnostikk er spredt utover hele verden og samarbeider nasjonalt og internasjonalt med anerkjente spesialister. Vi leverer mange ulike teknologiske løsninger til laboratoriene, fra tradisjonell mikrobiologi til mer avanserte metodikker. Instrumenter og applikasjoner er siste innovasjon fra industrien med reproduserbare resultater og gir ny betydning til ord som kvalitet og tid. Nøkkelord er PCR, Mikro array, IMS, ELISA, MIF og Ramanspektrometri. Sammen med helautomatiserte løsninger kan vi tilby teknisk- og rådgivende service til våre kunder.

Vi kontrollerer alle ledd fra leveranse til ferdig oppsatt produkt. Vi har et direkte og sterkt fokus på mange aktuelle problemstillinger innenfor sykehussektoren, som kort kan summeres i noen hovedområder: MRSA, Clostridium difficile, HPV, VRE, Influensa, GBS, Respiratoriske Infeksjoner, BV, STD, MTB/RIF.

 

 

Cepheid utvikler, produserer og markedsfører integrerte systemer for genetiske analyser.
De er spesialisert på molekylærbiologi og leverer unike instrumenter som gir det enkelte laboratorium muligheten til den beste fleksibiliteten med tanke på hurtige prøvesvar.

 

 

Genexpert

 

GeneXpert er et Real-time PCR-instrument og det eneste instrumentet i markedet som utfører de tre prosessene ekstraksjon, amplifisering og deteksjon i ett. Fordelene er flere, enkel i bruk (ingen ekstraksjon i forkant av PCR prosessen), liten risiko for kontaminering p.g.a. lukket system, høy sensitivitet og spesifisitet, og fordelen med å kunne gi ut raske svar. Ved f.eks. kjøring av MRSA er hands-on tiden pr. test er ca. 2 minutter og svar foreligger etter 50 minutter.

Det finnes i dag 6 forskjellige varianter av instrumentet: 1, 2, 4, 16, 48 og 80 moduls instrument.

 

 

 

smartcycler

 

Cepheid SmartCycler er et raskt og fleksibelt real-time instrument for identifisering av DNA/RNA fra biologiske prøver.
Instrumentet er ISO sertifisert.
Unik STAT(sample turn around time) funksjon for rutinetester.

 

 

 

 

vircell

 

 

 

 

VirClia instrument VirClia er et nytt fullautomatisk serologiinstrument fra Vircell basert på kjemiluminescense. Instrumentet tilbyr en omfattende portefølje av analyser for smittsomme sykdommer. Analysene kommer i et praktisk monotest format der alle reagenser er klar til bruk. Et brukervennlig og fleksibelt system som reduserer hands-on tid og gir raske prøvesvar.

 

 

 

 

  • Monotest format med reagenser klar til bruk
  • Alle reagenser og prøver leses med barkodescanner
  • Benytter primærrør, ingen manuell pipettering
  • Kan kjøre opptil 24 ulike tester samtidig
  • Rask svartid fra 50 minutter
  • Hver monotest inkluderer kalibrator og negativ kontroll som validerer og tolker resultater for hver enkelt pasientprøve.
  • Omfattende panel for diagnostikk av smittsomme sykdommer

 

 

DNA Control

Vircell tilbyr blandt annet positive DNA / RNA kontroller for hurtige PCR tester.

Kontrollene er frysetørkede og stammer fra virusinfiserte celler eller bakterier.
Kvaliteten på kontrollene etter frysing/tining har blitt testet både på DNA og RNA og kvaliteten bevares.

Holdbarheten er 2 år for DNA-kontrollene og 1 år for RNA-kontrollene.
Det finnes over 100 ulike kontroller tilgjengelig og alle kan kjøres på alle typer av PCR-instrumenter.

 

 

speedx

ResistancePlus MG Product Photo

ResistancePlus® MG er en multiplex qPCR test for deteksjon av Mycoplasma genitalium og fem markører for resistens fra urin- og swab-prøver. PlexPCR® teknologien forbedrer yteevnen for multiplex sammenlignet med andre probe-baserte tester. Dette medfører at man kan detektere flere mutasjoner i en enkelt brønn med høy sensitivitet og spesifisitet.

 

Serologi

Ani_CP_EIA_kit

Vi tilbyr alle våre kunder totalløsninger innenfor serologi. Det eksisterer idag flere hundre forskjellige elisa kit, og gjennom vårt samarbeid med våre leverandører kan vi sette sammen den løsningen som passer dere best, med henblikk på valg av kit, kvalitet og pris. Vi leverer selv alle typer kit. Ved å levere åpne helautomatiserte elisa roboter lar vi dere ha valgfriheten til å bestemme hvilke kit som er aktuelle å ta i bruk. Alle våre kunder idag har delleveranser på kit fra andre leverandører som er automatisert på våre roboter.