Smittevern


Luftbårne overføringer av forskjellige partikler skjer regelmessig, spesielt i følsomme innemiljøer som sykehus der infeksjonsrisikoen er en konstant følgesvenn. Å redusere denne risikoen betyr å minimere infeksjoner og deres konsekvenser for både pasienter og ansatte.

I tillegg til helseeffekter, kan de økonomiske konsekvensene av et smitteutbrudd føre til svært unødvendige utgifter for sykehuset eller institusjonen. Disse konsekvensene kan unngås gjennom vår unike luftrensing i sanntid.

Teknologien vår ligner prosesser som forekommer naturlig i uteluften.

 

Funksjoner i Aerte AD2.0:

  • Deaktiverer virus, bakterier, sopp, allergener og lukt
  • Effektiv mot f.eks. Norovirus, Aspergillus, MRSA, E. coli og influensavariant (inkludert H1N1)
  • Innovativ, stille og enkel å bruke
  • Kontinuerlig forebygging av luftbåren infeksjon

 

Aerte AD2.0 – Liten og kraftig

Enheten er utviklet for drift 24/7 for å sikre best mulig resultat.
Installasjonen er enkel og knapt vedlikehold er nødvendig.
En enhet er effektiv i rom opp til 100m2 eller 300m3.

Les mer på hjemmesiden til Aerte.