Service


service

 

 

 

 

Siden Instrumenter drives av avansert teknikk og finmekanikk,  medfører det et årlig behov for vedlikehold og support.
Nøkkelord for vårt servicepro­gram.

  • Hurtige tilbakemeldinger
  • Rask oppfølging/support
  • Kort responstid
  • Problemløsing
  • Årlig vedlikehold

For å yte den beste service på våre instrumenter, utføres den i nært samarbeid med våre leverandører. Dette medfører til enhver tid oppdatert spisskompetanse på alle produk­tene direkte fra produsent. Foruten selskapets eget personale, tilbyr vi våre kunder å bygge opp og vedlike­holde sin egen service kompetanse ved å delta regelm­essig på servicekurs hos våre utenlandske leverandør­er.

Vårt servicepersonale er involvert i forbindelse med prosjektering, installasjon og opplæring på analysesys­temene
Vi utfører teknisk service på brukerstedet og/eller ved vårt kontor på innsendt utstyr. Ved enkelte spesialtilfeller ut­føres service hos vår leverandør.