Know Your Poo


Att testa endast kliniskt lämpliga patientprover för C. difficile kan ha en dramatisk inverkan på en institutions C. difficile insatser. Men det krävs ett lagarbete för att genomföra lämpliga testkriterier. Vi är engagerade i att hjälpa till för att öka medvetenheten runt C difficile genom kreativa utbildningsverktyg och uppdateringar till de senaste nyheterna och vetenskapen. Vi tror att när du ”Know Your Poo” vinner patienter.

Se mer på: http://www.knowyourpoo.com/