The Patient First with Disruptive Technologies

I mars i år publicerade European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID) en uppdatering av rekommendationen för att förhindra överföring eller smitta med Clostridium difficile (1). ESCMID rekommenderar nu i sina riktlinjer att man först bör utföra en screening med ett känsligt test såsom PCR baserat test och därefter uppföljning av positiva resultat/prov med ett test för att detektera toxinet.

Med hög klinisk sensitivitet (2) och hög specificitet samtidigt som man erhåller svar på 45 minuter är Xpert C difficile BT det perfekta testet som ett första steg, och kanske det enda steget i påvisning av C difficile. Berry et al i Wales (2) har jämfört Xpert C difficile BT med toxintester och korrelerat till klinisk diagnos. Man kunde visa att Xpert C difficile BT samsvarade bäst mot klinisk diagnos.

Testent påvisar inte bara toxigenisk C diificile. Det svarar också på om bakterien bär på genen för binärt toxin. Binärt toxin är starkt länkad till mer aggressiv form av C difficile (ex vis ribotyp 078 och 027) (3, 4). Vid aggressiv form av C difficile behövs normalt en starkare behandling. Med Xpert C difficile BT kan man behandla patienten med rätt läkemedel redan från start.

One-and-done: Xpert C difficile BT!

Referenser:

  • Tschudin-Sutter et al Clinical Microbiology and Infection 2018, doi: 10.1016/j.cmi.2018.02.020. Epub ahead of print
  • Berry et al. Journal of Hospital Infection 2014, 87(2):109–114
  • Stewart et al. J Gastrointest Surg. 2013 Jan;17(1):118-24
  • Bacci et al. Emerg Infect Dis. 2011 Jun;17(6):976-82

 

Produktinformation:

Kod: GXCDIFFBT-CE-10

Test/kit: 10

Hållbarhet: >12 mån i rumstemp

Analysinstrument: GeneXpert

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound