Vad händer med Clostridium difficile


I mars i år publicerade European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID) en uppdatering av rekommendationen för att förhindra överföring eller smitta med Clostridium difficile (1). ESCMID rekommenderar nu i sina riktlinjer att man först bör utföra en screening med ett känsligt test såsom PCR baserat test och därefter uppföljning av positiva resultat/prov med ett test för att detektera toxinet.

Med hög klinisk sensitivitet (2) och hög specificitet samtidigt som man erhåller svar på 45 minuter är Xpert C difficile BT det perfekta testet som ett första steg, och kanske det enda steget i påvisning av C difficile. Berry et al i Wales (2) har jämfört Xpert C difficile BT med toxintester och korrelerat till klinisk diagnos. Man kunde visa att Xpert C difficile BT samsvarade bäst mot klinisk diagnos.

Testent påvisar inte bara toxigenisk C diificile. Det svarar också på om bakterien bär på genen för binärt toxin. Binärt toxin är starkt länkad till mer aggressiv form av C difficile (ex vis ribotyp 078 och 027) (3, 4). Vid aggressiv form av C difficile behövs normalt en starkare behandling. Med Xpert C difficile BT kan man behandla patienten med rätt läkemedel redan från start.

One-and-done: Xpert C difficile BT!

Referenser:

  • Tschudin-Sutter et al Clinical Microbiology and Infection 2018, doi: 10.1016/j.cmi.2018.02.020. Epub ahead of print
  • Berry et al. Journal of Hospital Infection 2014, 87(2):109–114
  • Stewart et al. J Gastrointest Surg. 2013 Jan;17(1):118-24
  • Bacci et al. Emerg Infect Dis. 2011 Jun;17(6):976-82

 

Produktinformation:

Kod: GXCDIFFBT-CE-10

Test/kit: 10

Hållbarhet: >12 mån i rumstemp

Analysinstrument: GeneXpert