VRE utbrott? – Fokusera på de positiva patienterna.


Att få ett utbrott av VRE (vankomycin resistenta enterokocker) kan snabbt orsaka stora problem inom sjukvården. Antalet patienter som har varit i kontakt med indexpatienten ökar snabbt i takt med att patienter flyttar från sal till sal eller att man kohortar patienter med misstänkt VRE infektion. Sjukhuset i Östfold, Norge observerade att efter 2 månader från första upptäckt av VRE hade antalet bärare av VRE ökat till 47 patienter (Fredrikstad Blad 2013) och man var tvungen att sätta in tuffare åtgärder.

Det finns idag hjälpmedel för sjukvården för att snabbt få kontroll över situationen. Med snabb och tillförlitlig diagnostik kan man på 45 minuter få svar om enterkocker hos patienten bär på resistensgenerna VanA och/eller VanB. Med testet, Xpert VanA/VanB är man i princip 100% säker på att ett negativt svar är en negativ prov och att patienten inte behöver isoleras* (Bourdon et al; Cavalié et al; Holzknecht et al). Därmed kan man fokusera endast på de som är positiva  i testet.

Studier har visat att ett snabbt svar på om en patient bär på vankomycinresistenta enterokocker, kan spara många isoleringsdagar och minskar rejält på risken för transmission. Holzknecht et al vid Herlev Sygehus i Danmark, visade att man med Xpert VanA/VanB kunde spara 141 isoleringsdagar och 292 dagar med risk för transmission jämfört med odling (Holzknecht et al).

Kontakta oss för mer information.

 

Referenser

 

Produktinformation:

Kod: GXVanA/B-CE-10

Test/kit: 10

Hållbarhet: >12 mån i rumstemp

Analysinstrument: GeneXpert

 

*En total klinisk bedömning av patienten ska alltid föregå avisolering.