Om Diagentec AB


Leverantör och partner för kliniska laboratorier och forskningslaboratorier .

Diagentec AB är en leverantör och konsultföretag inom laboratorieområdet. Förutom vår specialitet inom diagnostik och genteknik, vi levererar avancerade och helautomatiska instrument som används i rutindiagnostik och biovetenskap i de nordiska länderna. Företaget är verksamt inom rådgivning, försäljning, marknadsföring, teknisk service och support. Företaget marknadsför produkter från välkända tillverkare i världen.

Vi levererar laboratorieutrustning till sjukhus, industri, universitet, högskolor, forskningsinstitut, kontroll och livsmedelsindustrin.

Diagentec integritetspolicy