Snabb molekylär diagnostik


 

Cepheid utvecklar, tillverkar och marknadsför integrerade system för genetisk analys.
De är specialiserade inom molekylärbiologi och levererar unika instrument som tillåter varje laboratorium alternativet av den bästa flexibiliteten när det gäller snabba testresultat.

 

Cepheid har 2 system: GeneXpert och Infinity. Båda instrument har samma princip, helintegrerat realtid PCR system, som automatiserer de tre processer extraktion, amplificiering och detektion, allt-i-ett.

 

 

GeneXpert systemet är uppbyggt av moduler där varje modul är ett unikt instrument. Detta ger möjligheten av att analysera proverna kontinuerlig. Ett enkelt, pålitlig och snabbt system som ger kostnads- och tids-besparningar exempelvis vid onödig isolering av patienter. GeneXpert systemet kommer i olika kapacitet från 1 till 16 (GX1 till GXXVI). Man får avgöra antal moduler som ska installeras och brukas.

 

 

 

 

 

Infinity är ett helautomatiserad system som kan fyllas med upp till 48 eller 80 moduler. Kapaciteten på systemet kan anpassas till över 3800 test per 24 timmar. I tillägg till GeneXpert systemets funktioner har Infinity en STAT-funktion. Det innebär att proverna kan prioriteras vid behov. Den stora kapaciteten av infinity ger möjlighet till effektivare tilldelning av personal och LEAN tänkande.

 

 

 

Analysutbudet är:

Läs mer på Cepheid hemsidan.