Neonatologisk diagnostik


Neonatal screening eller screening av nyfödda innebär screening under de första dagarna av barnets liv för att upptäcka medfödda metabolismfel och vissa störningar som kan hindra barnets normala utveckling. Störningarna syns inte vid födseln, men har potential att orsaka permanent neurologiska, kognitiva, taktila och fysiska skador hos barnet. Tidig detektion av dessa sjukdomar möjliggör tidigt ingrepp för att förhindra problem på lång sikt.

Labsystems tillhandahåller ett brett sortiment av screeninginstrument, inklusive modulär och helautomatiserad NBS-instrument, manuell och automatiserad utrustning och reagens därtill. Labsystems Diagnostics OY är bland de främsta i världen när det gäller New Born Screening Technology.

Att läsa mer klicka här.