Smittskydd


Luftburna överföringar av olika partiklar förekommer regelbundet, särskilt i känsliga inomhusmiljöer som sjukhus där infektionsrisken är en ständig följeslagare. Att minska denna risk innebär att minimera infektioner och deras konsekvenser för både patienter och personal.

Förutom hälsoeffekter kan de ekonomiska konsekvenserna av ett infektionsutbrott resultera i mycket onödiga utgifter för sjukhuset eller institutionen. Dessa konsekvenser kan undvikas genom vår unika luftrening i realtid.

Vår teknologi liknar processer som förekommer naturligt i utomhusluft.

 

Funktioner i Aerte AD2.0:

  • Inaktiverar virus, bakterier, svampar, allergener och lukt
  • Effektiv mot t.ex. Norovirus, Aspergillus, MRSA, E. coli och influensavarianter (inklusive H1N1)
  • Innovativt, tyst och enkelt att använda
  • Kontinuerligt förebyggande av luftburen infektion

 

Aerte AD2.0 – Liten och kraftfull

Enheten har utvecklats för drift 24/7 för att garantera bästa resultat.
Installation är enkel och det krävs knappast något underhåll.
En enhet är effektiv i rum upp till 100m2 eller 300m3.

Läs mer på Aerte hemsidan.