Svamp diagnostik


 

 

 

 

Resistens mot antisvampläkemedel har blivit ett viktigt kliniskt problem vilket hotar de framsteg vi gjort inom hälso och sjukvården de senaste 50 åren. De senaste 20 åren har väldigt lite skett som har förändrat hur vi idag diagnosticerar svampinfektioner. Det har lett till felbehandling och ökade medicinska kostnader. 

Nya strategier behövs för att bättre behandla och diagnosticera livshotande svampinfektioner. De svamppatogener som hotar mest är CandidaAspergillusPneumocystis och Cryptococcus. 

OLM diagnostics arbetar med att adressera hotet mot läkemedelsresistens hos svamparDe arbetar med forskning och utveckling av en ny diagnostikledd ”approach” för att slå tillbaka mot svampinfektioner. Deras forskning och utveckling driver företagets fokus; att stärka ryktet som en betrodd sjukvårdspartner och för att förbättra utfallet av patientens hälsa. 

Kliniker kan lita på sensitivitet och specificitet på testerna för att korrekt identifiera sant positiva och sant negativa resultat. 

 

Tester:  

AspDxEn rad tester som erbjuder möjligheten att detektera Aspergillus arter för att hjälpa till med snabb och omfattande diagnostik. Testerna finns både som PCR och LFD baserade. 

CandDx: En rad tester som erbjuder möjligheten att detektera Candida arter (däribland C auris) för att hjälpa klinikern med en mer tillförlitlig diagnostik och behandling approach. Testerna finns både som PCR och LFD baserade .

PneumDx: Möjlighet att detektera Pneumocystis jirovecii, en vanlig orsak till pneumoni och andra respiratoriska infektioner. PCR baserad test.