Service


Diagen är ett pålitligt företag enligt våra kunder, med snabb återkoppling, snabb uppföljning och support, och bra felsökning och underhåll. Den bästa servicen uppnås i nära samarbete med våra leverantörer. Detta innebär att våra experter blir kontinuerligt uppdaterade på alla produkter direkt från tillverkaren.

Vår servicepersonal är involverade i samband med konstruktion, installation och utbildning på analyssystem. Eftersom Instrument drivs av avancerad teknik och mekanik, innebär detta ett årligt krav på underhåll och support. Vi utför teknisk service på plats hos kunden eller i vårt kontor på inlämnad utrustning.