Service


service

 

 

 

 

Eftersom Instrument drivs av avancerad teknik och mekanik, innebär detta ett årligt krav på underhåll och support.
Sökord för vårat serviceprogram.


• Snabb återkoppling
• Snabb uppföljning / support
• Kort svarstid
• Felsökning
• Årligt underhåll

För att ge den bästa servicen till våra instrument, görs det i nära samarbete med våra leverantörer. Detta innebär snabb uppdatering av expertis på alla produkter direkt från tillverkaren. Förutom företagets egen personal, erbjuder vi våra kunder att bygga och underhålla sin egen kompetens genom att delta regelbundet i kurser med våra utländska leverantörer.

Vår servicepersonal är involverade i samband med konstruktion, installation och utbildning på analyssystem.
Vi utför teknisk service på användarens plats och / eller på vårt kontor på inlämnad utrustning. I vissa särskilda fall, utförs tjänsten hos vår leverantör.