STI diagnostik


SpeeDx erbjuder innovativ diagnostik STI. Med stort fokus på resistenta MG och GC infektioner för att hjälpa till med att definiera bästa terapi. Smartare diagnostik – enklare vård av patienter.

Exempel på tester:

ResistancePlus MG

Detektion av Mycoplasma genitalium och 5 macrolide resistens-markörer.

ResistancePlus GC

Detektion av Neisseria gonorrhoeae samt både ciprofloxacin känslighet och ciprofloxacin resistens.

PlexPCR VHS

Multiplex qPCR test för detektion och differentiering av HSV-1, HSV-2, VZV & Treponema pallidum (Syfilis) från genitala och icke-genitala swabbar.