STI diagnostikk


SpeeDx tilbyr innovativ diagnostikk for seksuelt overførbare infeksjoner. Med et sterkt fokus på resistente MG -og GC infeksjoner for å velge riktig behandling. Smartere diagnostikk – enklere pasientbehandling.

Eksempler på tester:

ResistancePlus MG

Påvisning av Mycoplasma genitalium og 5 makrolider.

ResistancePlus GC

Påvisning av Neisseria gonorrhoeae, samt ciprofloxacin sensitivitet og ciprofloxacin resistens.

PlexPCR VHS

Multiplex qPCR-test for påvisning og differensiering av HSV-1, HSV-2, VZV og treponema pallidum (Syfilis) fra både genitale og ikke-genitale penselprøver.